Are la baza politica dezvoltarii personalului si a investitiei in acesta:

  • instruirea de baza obligatorie; –
  • instruirea periodica (lunara) conform activitatii specifice fiecarui obiectiv; –
  • instruire suplimentara; –
  • evaluare periodica –
  • evaluare criteriala conform standardului ocupational si procedurilor proprii (abiltati tehnico-tactice, teste scrise, observare directa); –
  • pregatire – societatea noastra dispune de o baza sportiva unde se asigura formarea fizica si pregatirea tehnico-tactica a personalului propriu.
  • Personalul de pază este obligat sa cunoască si să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza și integritatea obiectivelor, bunurilor și valorilor încredinţate (art.45 din Legea nr. 333/2003 – republicată).
  • În timpul serviciului personalul de pază este obligat să respecte prevederile art.46 din Legea nr. 333/2003 republicată.
  • Personalul operativ care execută misiuni de pază se subordonează nemijlocit şefului de obiectiv, răspunde de îndeplinirea şi de calitatea serviciului de pază ce-i revin, aşa cum este prevăzut în consemnele particulare și al procedurilor de lucru.